mylomza.pl: Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z Podgórza z certyfikatem QAFP

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z Podgórza k. Łomży otrzymała kilka dni temu certyfikat w zakresie zeszytu branżowego „Kulinarne mięso wieprzowe". Standard QAFP jest kolejnym obok ISO i IFS wdrożonym w zakładzie systemem jakościowym. Wielkość produkcji w Systemie QAFP kształtuje się na poziomie 450 tys. świń w skali roku.

 

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel produkuje półtusze wieprzowe, uwzględniając upodobania, a także preferencje zakładów rozbiorowych. Zakład po całkowitej przebudowie wznowił w 2016 roku działalność, a rok 2017 zakończy się ubojem prawie 0,5 mln sztuk trzody. Planowane są dalsze inwestycje oraz osiągnięcie pełnej mocy ubojowej pięciu tysięcy sztuk trzody dziennie.

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel jest dostawcą świeżych półtusz do dużych regionalnych zakładów. Mięso ze znakiem QAFP będzie dostępne na terenie całej Polski.

System Gwarantowanej Jakości Żywności – QAFP (Quality Assurance for Food Products) został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej. Jasno sprecyzowano wówczas podstawowe motywy stworzenia Systemu:

Założenia Systemu QAFP stworzyli naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Zootechniki w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

System QAFP zyskał ponadto uznanie najlepszych ekspertów i naukowców na polskim rynku oraz wsparcie organizacji konsumenckich.

11 grudnia 2009 r. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP wraz z zeszytem branżowym „Kulinarne mięso wieprzowe" został uznany za krajowy system jakości żywności.

http://mylomza.pl/home/region/item/16329-ubojnia-zwierz%C4%85t-robert-rytel-z-podg%C3%B3rza-z-certyfikatem-qafp.html