Przetarg na ekrany dźwiękochłonne

Ubojnia Zwierząt Robert Rytel ogłasza przetarg na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

przegród dźwiękochłonnych i/lub urządzeń chroniących środowisko przed hałasem, poprzedzone

przeprowadzeniem analizy akustycznej zakładu i terenów przyległych oraz uzyskaniem

niezbędnych pozwoleń na budowę w siedzibie Zakładu w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża.

Przetarg na ekrany dźwiękochłonne